Η Εταιρεία

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

 

  • Ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας:

α) ΤΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Διεύθυνση: Μιαούλη 31Α, Ξάνθη, ΤΚ 67100

β) ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Διεύθυνση: Αρχ. Χριστοδούλου 84, Ξάνθη, ΤΚ 67100

γ) ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 12, Ξάνθη, ΤΚ 67100

  • Ο Κάθε εταίρος έχει καταβάλει ολοσχερώς μετρητά 1000,00€
  • Η διαχείριση της εταιρείας ανατέθηκε στον ΚΑΣΚΑΒΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Επωνυμία: ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΦΜ: 800481874

Εταιρικό Κεφάλαιο: 3000,00€

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 124834346000

Έδρα: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 5, ΤΚ 67100, Ξάνθη